Nordreisa kommune er glad for å kunngjøre en spennende mulighet for alle som drømmer om å bli lærer eller sykepleier, men som kanskje har møtt utfordringer med karakterer i norsk eller matematikk. Vi tilbyr nå økonomisk støtte på opptil 20 000 kroner for å hjelpe deg med å forbedre karakterene dine gjennom nødvendig undervisning. Dette programmet er også åpent for de som har høyere utdannelsesmål i andre retninger. Les videre for å finne ut hvordan dette programmet fungerer og hvordan du kan dra nytte av det.

Støtte for Karakterforbedring

Nordreisa kommune gir deg muligheten til å søke om økonomisk støtte på opptil 20 000 kroner for å finansiere undervisning som kan hjelpe deg med å heve karakterene dine i norsk og/eller matematikk.

Åpner dører til lærer- og sykepleierutdanning:

Dette programmet er spesielt rettet mot de som drømmer om å bli lærer eller sykepleier. Hvis du har planer om å forfølge en karriere innenfor disse feltene, men trenger en hjelpende hånd med karakterene, er dette programmet for deg.

Veiledning og støtte:

Når du blir en del av programmet, vil du ha tilgang til en personlig veileder i ditt nærområde. Du vil også bli en del av en kollokviegruppe, der du jevnlig vil møte andre som forbereder seg til privatisteksamen.

Økonomisk støttefordeling:

Etter at du har akseptert og dokumentert skoleplassen din, vil du motta 10 000 kroner som støtte. Deretter får du resterende undervisningskostnad på inntil 10.000 kr utbetalt etter gjennomført eksamen. Eksamenen må være fullført i løpet av 2024.

Krav og søknadsprosess

For å kvalifisere til dette programmet, må du ha som mål å søke høyere utdanning, dette må du beskrive i søknaden din. Vi prioriterer søkere til lærer- og sykepleierutdanning.

Du må være bosatt i Nordreisa kommune. Etter en godkjent søknad fra Nordreisa kommune, må du signere en avtale med kommunen om deltakelse i programmet.

Delvis dekning av Eksamensavgift:

I tillegg til undervisningsstøtten kan du også søke om å få dekket opptil 50 prosent av eksamensavgiften.

Behov for Lærere og Sykepleiere:

Nordreisa kommune har behov for flere dyktige lærere og sykepleiere, akkurat som mange andre distriktskommuner. Dette programmet er utviklet for de som ønsker å bidra til disse viktige yrkene.

 

Neste opptak for desentralisert sykepleie bachelor er ved studiested Storslett, Alta, Bardufoss, Finnsnes og Tromsø. Søknadsfrist for desentralisert sykepleie er 16. oktober 2024 med oppstart etter nyttår 2025. På Campus Nord-Troms sine nettsider finner du mer informasjon om desentralisert sykepleierutdanning, lærerutdanninger og andre studietilbud i regionen.

Søknad og søknadsfrist:

Søknadsfrist for deltakelse i programmet er 5. januar 2024.  

 

Søknad sendes elektronisk inn ved bruk av eDilalog - Min kommune (difi.no) - eller du kan levere søknaden og vedlegg til servicetorget mandag - fredag mellom klokken 8-15

Søknad merkes "saks nr. 23/1961"

I søknad må følgende opplyses: 

  • Kontaktinfo: Navn, adresse, fødselsdato, epostadresse og telefonnummer
  • Oppgi hvilke fag du søker om undervisningsstøtte til og forventet undervisningskostnad (norsk muntlig, bokmål, nynorsk, matematikk. Spesifiser hvilken matematikk du mangler karakterkrav i)
  • Hvilken høyere utdanning skal du søke på høsten 2024 eller våren 2025? Skriv inn oppstartsdato, studie og universitet.
  • Søker du om økonomisk støtte for inntil 50 prosent av eksamensavgifta? Dersom du svarte ja oppgir du hvilke eksamener dette gjelder
  • Husk å legg ved kopi av ditt vitnemål fra videregående skole når du sender inn søknaden.

 

 

Vi oppfordrer alle som drømmer om en karriere som lærer eller sykepleier, eller som har høyere utdannelsesmål, til å utforske denne spennende muligheten i Nordreisa kommune. Sammen kan vi hjelpe deg med å nå dine utdanningsmål og bidra til vårt samfunn.