Helsestasjonen

Helsestasjon arbeider med barn og unge 0-20 år gjennom fastsatt program og lavterskeltilbud i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Noen viktige linker:

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år: oppsummering over anbefalte konsultasjoner og tema (PDF)

Dokument for skolehelsetjenesten i grunnskolen.

Retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Nordreisa helsestasjon har tilbud om helsestasjon for ungdom siste torsdag i hver måned fra14.00 til 16.00. Tilbudet er gratis og i samarbeid med lege.

Nordreisa helsestasjon har tilbud om foreldreforberedende kurs/aquagym i lag med jordmor.

Nordreisa helsestasjon tilbyr gruppebasert kurs i foreldreveiledningsprogrammet COS.

Tjenesten tilbyr vaksinering ved reise, influensa- og pneumokokk vaksinering til risikogrupper, meningokokkvaksine til russen og andre vaksiner. Ved behov for vurdering av vaksinasjon ved reise anbefales det å ta kontakt i god tid før avreise for å få avklart hvilke vaksiner de ulike land anbefaler ved innreise. Flere vaksiner har flere doser for å oppnå beskyttelse/primærimmunisering. Det anbefales at alle voksne oppdaterer seg på difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert 10.år. Denne vaksinen heter boosterix–polio.

Betaling skjer via Vipps eller faktura. Veiledningstime for vaksinasjon koster 100 kr. Hvert vaksinestikk koster 100 kr.

Telefonliste

Kari Bråten Helsesykepleier/fagleder 77588207/ 90850862
Hege Hansen Helsesykepleier 77588213/ 41706115
Martine M. Bakke Barnesykepleier 77588212/ 40419926
Margareth Berg Helsesykepleier 77588208/ 40417539
Kitty Bøyum Sykepleier for flykninger 77588373/ 96095103