Redaktøren Ole Kirkemo i Jakt og Fiske har sammen med kona, fiskeribiolog Anne-Mette Kirkemo rangert de 26 beste lakseelvene i Norge.

Rangeringen er gjort ved å gi stjerner, hvor maksimal score er 3 stjerner. Reisaelva har fått 2 stjerner. På topp finner vi Altaelva med 3 stjerner.

– Vi har valgt å se bortenfor de offisielle statistikkene som rangerer elvene etter totalfangst. I stedet har vi lagt vekt på naturskjønnhet, elvenes karakter, hvordan stryk og høler er utformet, atmosfæren rundt fisket og sportsfisketradisjonene på stedene. Men selvsagt spiller også laksens størrelse og de lokale laksestammenes styrke, en vesentlig rolle. Dessuten hvorvidt forvaltningen av vassdragene er vellykket, sier Ole Kirkemo til Aftenposten.

Les mer om dette i Aftenpostens artikkel.