All bruk av bar ild er forbudt mellom 15. april og 15. september i skog og mark.

 

Også et lite bål, engangsgriller og glødende sigaretter kan føre til skogbrann som får store konsekvenser.

 

Ikke kast glass i naturen. Glass kan virke som forstørrelsesglass og starte skog-/gressbrann.

 

Gressbranner kan få like store konsekvenser som skogbrann.

 

Kaffe- og pølsebål er tiltatt hvor det et lagt til rette for dette. Det er den enkelte som er ansvarlig for bålet ikke kommer ut av kontroll og slokkes.

 

Ved langvarig tørke kan det gis totalforbud mot bål og engangsgriller.

 

HVIS UHELLET ER UTE

 

Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet.

 

Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser.

Brekk eller hogg et lite lauvtre på cirka to meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå, det har dårligere effekt og kan til og med gjøre vondt verre.

Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig.

Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene

 

Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket

 

Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt om vind eller vindøkning

 

Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser!

 

Førstemann til skogbrann