Nye nasjonale tiltak kom i dag, 03.01.2021 klokken 18.00, og vil gjelde fra mandag 04.01.2021 til mandag 18.01.2021.


03.01.2021: Det innføres flere nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte. De nye tiltakene kom i dag kl. 18.00 og vil gjelde fra 04.01.2021 til og med 18.01.2021. Se mer på: https://www.regjeringen.no/.../Koronasituasjonen/id2692388/

Det er ungdomstrinnet som må over fra gult til rødt tiltaksnivå.
Det betyr at Storslett ungdomsskole legger om på timeplaner og sørge for at elevgrupper og lærere arbeider i tråd med smittvernsregler på rødt tiltaksnivå.


For å sikre at alt er på plass og at skolen kan gjennomføre undervisningen etter gjeldene retningslinjer, ser vi oss nødt til å iverksette følgende tiltak lokalt:

  • Elever på 8.,9. og 10. trinn skal ikke møte på skolen på mandag 04.01.2021.
  • Elever på 8.,9. og 10. trinn kobler seg på TEAMS kl. 10.00 for å møte sin lærer og få informasjon og arbeidsoppgaver for dagen.
  • Elever på 8.,9. og 10. trinn møter opp på skolen til vanlig til på tirsdag 05.01.2021
  • Alle andre elever på barneskolen fra 1.- 7. trinn møter opp til vanlig tid mandag 04.01.2021 og vil gjennomføre undervisning etter gult tiltaksnivå, slik de har gjort det hele høsten 2020.

Det er ingen endringer i tiltak på barneskolen eller i barnehagene.


Med bakgrunn i den endrede situasjonen vil kommunens kriseledelse møtes mandag 4. januar 2021 klokken 10.00 for drøfte oppfølging av regjeringens koronatiltak.


Kriseledelse v/Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen