PRISER

De fleste priser er timepriser.

 

GRATIS – kun for de som er 16 år eller yngre som trener fast.

Et arrangement helt utenom det vanlige

 

Ta kontakt med kommunen om du har et arrangement som er utenom det vanlige og pris for et slikt arrangement ikke finnes i prislista.

 

 

Minnestunder etter begravelse

 

Gjelder kun for minnestunder:

Når lokalet leies for å holde minnestunder etter begravelser, så kan «rigging»/pynting/ordning gjøres kvelden før begravelsen og denne tiden beregnes etter prisen for «Rigging».

Den tiden som selve minnestunden varer beregnes etter prisen for «leie av lokalet, annen leie».

Gjør dette i tillegg; Kontakt kommunen og be om at det sperres for annen utleie de timene som blir mellom «rigging/pynting» og selve minnestunden, slik at du slipper å betale for dette.

 

 

Rigging (ordne til, pynte og lignende)

 

Denne prisen skal brukes for store arrangement som skal legge ut beskyttelsesmatter og annen tilordning i lokalet FØR selve arrangementsdagen.

 

 

Miks av barn og voksne – gratis kun for de som er 16 år eller yngre.

 

Hvis det er miks av barn og voksne på treningen, så skal oversiktsliste med navn og alder på alle som er 16 år eller yngre sendes til kommunen i forkant av leie.

 

 

GRATIS - Organisert treningsaktiviteter for barn og ungdom til og med 16 år

 

Det belastes ikke leie for treningslokalet når det benyttes til organisert treningsaktivitet (fast treningstime i uka) for barn og unge til og med 16 år.

For at det skal være noe ledig for alle grupper/klubber/foreninger er det i hovedsak beregnet at hvert lag får 1 time gratis i uka.

 

PRIORITERING AV LEIETAKER

Håndballkamper bestemt av Norges Håndballforbund

Nordreisahallen og Kantina i Nordreisahallen har samarbeid med Norges Håndballforbund (NHF) når det gjelder håndballkamper. Det betyr at NHF har rett til å leie lokalene til håndballkamper og skal prioriteres.

Hvis du har leid Nordreisahallen eller Kantina i god tid i forveien, så vil ditt arrangement likevel bli avlyst hvis NHF’s kampoversikt sier at det skal holdes håndballkamp den datoen/det tidspunktet f.eks. du har leid. Som regel kommer kampoversikt i starten av sesongen, men det kan komme endringer under sesongen.

 

DØRER

 

Dørkode – 4 sifret

 

Når du har fått kvittering på leie så mottar du 4-sifret kode som du bruker for å få åpnet døra inn til lokalet.

Med dørkode vil døra være låst under hele leietiden din, og du må selv sørge for at døra blir åpnet for de som eventuelt kommer senere.

Skriv gjerne koden på et ark og heng denne i døra slik at dine gjester kan bruke koden for å komme seg inn.

 

Nøkkelbrikke

 

For arrangement over flere timer/dager er det mulig å få utlevert nøkkelbrikke hos kommunen. Med nøkkelbrikke kan du selv sette døra i «ulåst posisjon» slik ta døra er ulåst i 1 eller flere timer. Leietaker er ansvarlig for at uvedkommende ikke har tilgang til arrangementet.

 

 

Registrere ønsket åpningstid på døra

 

For arrangement over flere dager kan kommunen registrere inn ønsket åpningstid på døra. Kontakt kommunen for dette.

 

RYDDING OG RENGJØRING

 

Leietaker er ansvarlig for rydding og rengjøring

Når du har leid hos kommunen, så skal lokalet etterlates i ryddig og rengjort stand og være klar for neste leietaker.

Det henger informasjonsoppslag i hvert lokale om hvordan det skal gjøres.

Der er lagt til rette med rengjøringsutstyr i lokalet.

Hvis det ikke er ryddet og rengjort vil leietaker bli belastet de utgifter kommunen har for å rydde og rengjøre etter leietaker.

 

 

Rydde og rengjøring – Lokalet skal være ryddet og rengjort til senest kl. 15:00 neste dag.

 

Hvis du utsetter rydding og rengjøring til neste dag, fortsetter du leietiden fram til lokalet er ferdig ryddet og rengjort.

Eksempel:

Hvis du har et arrangement som går fram til klokka 24:00 på kveld og har planlagt å være ferdig med rydding og rengjøring klokken 11:00 neste dag, - da registrerer du det slik i Bookup

Dag 1:  

Registrere leietid for ditt arrangement fra du starter og fram til klokka 23:59

Dag 2:   

Registrer leietiden fra klokka 00:00 og fram til klokka 11:00 (når du skal være ferdig å rydde og vaske)

 

HVORDAN REGISTRERE LEIETID I BOOKUP:

Hvis du vil leie både Kantina og idrettshall i NORDREISAHALLEN til samme arrangement, må du registrerer leiebegge lokalene i Bookup for ditt arrangement.

 

 

Tid til rigge/pynte/ordne til i lokalet

 

Hvis du skal rigge til eller ordne/pynte i lokalet må dette beregnes inn i leietiden. 

 

 

 

Bruke lokalet lenger enn til klokka 24:00

 

Husk å registrere tiden til rydding og rengjøring.

 

Hvis du har arrangement som varer lenger enn klokka 24:00 så må du gjøre to bookinger, en for hver dato.

Eksempel:

Du vil leie fra klokka 17:00 den ene dagen og skal ha arrangement utover kvelden og natta fram til klokka 02:00 (iberegnet tid til å rydde og rengjøre)

Gjør sånn i Bookup:

Dag 1:  

Registrer tid fra kl. 17:00 til 23:59

Dag 2:  

Registrere timer fra kl. 00:00 og til kl. 02:00.

 

REGLER OG ORDENSREGLEMENT

 

Du plikter å lese reglementet før du betaler for leie.

Når du registrerer leie i Bookup så følger det med vedlegg som må leses før du betaler og får kvittering på leieforholdet.

 

 

Leietaker er ansvarlig for å følge reglementet for utleie

Leietaker er ansvarlig for at leie foregår etter utleiereglementet kommunen har satt.

Leietaker har erstatningsansvar hvis regler og reglement ikke følges.

 

STORE ARRENGEMENTER – OFFENTLIG INTERESSE/PUBLIKUM

 

Større arrangementer kan bli prioritert

Store arrangementer som har allmenn interesse og forventer publikum og som går over minst 2 dager har behov for tid til både rigging og rydding og vil kunne prioriteres foran andre leieforhold.

Hvis du har leid lokalet i forkant så vil dette leieforholdet kunne avlyses av kommunen, og du får pengene tilbake.

 

AVLYSE ETTER AT DU HAR BETALT FOR LEIE

Hvordan få pengene tilbake

Hvis du har registrert leie og betalt for dette via VIPPS, så får du pengene tilbake hvis du avlyser innen fristen.