Nordreisa kommunes ærespris ble opprettet i 2003. Prisen tildeles hvert annet år for innsats innafor kultur, idrett og annen frivillig innsats. Prisen skal foruten å være en inspirasjon til videre innsats, også være kommunens uttrykk for anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist.

Bildet - kunstverk av Johanne Marie Hansen-Krone - ærespris

Æresprisen tildeles enkeltperson, unntaksvis gruppe, sammenslutning eller forening, som har sin klare tilknytning til kommunen. Prisvinneren bør være bosatt i kommunen. Enhver med nåværende eller tidligere tilknytning til kommunen kan komme med forslag til kandidat. Forslag skal være begrunnet, og forslagsfristen er 1. mai 2019.

Statuttene

Æresprisen 2019 blir den niende æresprisen som deles ut. Tidligere prisvinnere er Aashild Olsen, Olaf Fredriksen, Geirmund Vik, Torbjørn Sørensen, Lidvart Jakobsen, Kari Digre, Margit Hansen-Krone og Jens Stabell. Prisen består av en pengesum på kr 10 000 og et spesiallaget kunstverk av Johanne Marie Hansen-Krone.

Oppvekst- og kulturutvalgets politiske valgte representanter er Ærespriskomitè, Kulturkonsulenten er komitéens sekretær.

Forslag skal være begrunnet, og leveres/sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no  innen 1. mai 2019.