Vi skriver 11. juni og det er stor snøsmelting etter en lang periode med varme. Fra fredag ettermiddag til søndag morgen ventes det mye regn i varslingsområdet, og Yr.no melder om 40 mm nedbør til lørdag, og dette vil meføre til storflom.

I områder hvor det fortsatt ligger betydelig med snø i elvas nedbørfelt ventes kombinasjonen av regn og snøsmelting å gi flom på oransje nivå.

Råd:
Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
 
AcFiN 5uDcWzXAAAAAElFTkSuQmCC