Det betyr i praksis at for førsteklassinger med halv plass vil SFO-plassen være gratis. Førsteklassinger med full plass skal bare betale for tilbudet som er ut over 12 timer. Ta kontakt med din SFO for å planlegge hvordan gratistimene skal benyttes.

Det er mulig å søke redusert betaling for elever på 1. til 4. trinn. Les mer om moderasjonsordninger i SFO her.

SFO (skolefritidsordning) er et valgfritt tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med særskilte behov i 1. til 7. klasse. Nordreisa kommune har to SFO. En ved Rotsundelv skole og en ved Moan skole. En SFO-plass kan være både heltid og deltid. Det er fortsatt ledige plasser ved begge SFO-er!