Prosjektet med etablering av villakssenter har pågått siden 2017, og den 2. desember ble Reisa Villakssenter AS etablert. Aksjonærer er Reisa Elvelag, Halti nasjonalparksenter, Statskog SF og Nordreisa kommune. Det jobbes nå framover med videre finansiering, prosjektering av bygg og utstilling med mål om realisering så snart mulig. Reisa Villakssenter AS planlegger å være operative fra 2021.