Kulturmidlene skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og bidra til å fremme kultur- og idrettslivet i alle deler av Nordreisa kommune. Barn, ungdom, eldre og funksjonshemmede skal prioriteres.

Se retningslinjer : Retningslinjer for kulturmidler

Vi anmoder alle søkere om å benytte elektronisk søknadsskjema. søknadsskjema for kulturmidler

Det kan være lurt å se igjennom alle sidene i skjemaet før du begynner utfylling, da ser du bl.a. hvilke regnskapstall og andre opplysninger som skal oppgis. Veiledning til søknadsskjema finner du ved å trykke ”i” og ”hjelp” underveis i skjemaet.

Trenger du ytterligere hjelp til å fylle ut skjemaet kan du ta kontakt på tlf. 77 58 82 58 eller sende e-post til: postmottak@nordreisa.kommune.no