Hvem er vi:
Veiledningssentret for pårørende i Nord Norge er en selvstendig enhet drevet av Norske Kvinner Sanitetsforening avd. Finnmark, og er et tilbud for pårørende til rusmiddelavhengige for hele befolkningen i Nord Norge.

Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge:

  • Gir faglig veiledning, råd og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige, både alkohol, narkotika og medikament relatert misbruk.
  • Skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet.
  • Samarbeider med offentlig og privat hjelpeapparat.
  • Er et livssynsnøytralt tilbud.

Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud og er gratis. Det er bare å ringe, du får timeavtale umiddelbart.
Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Hvem er pårørende?
Alle som oppfatter at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen til oss. Dette kan for eksempel være foreldre, barn, søsken, samlivspartnere, venner, svigerfamilie og kollegaer. Mennesker som har opplevd dødsfall relatert til rus er også velkommen til å ta kontakt.

Hva kan vi tilby:
Veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende gjennom:  Individuelle samtaler over telefon og
samtaler på senteret i Alta.

  • Parsamtaler
  • Ulike samtalegrupper
  • Kurs for pårørende

Våre åpningstider på telefon er:
Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 09 00 – 14 00
(Det kan gjøre avtale om veiledning utenom de oppsatte tidspunkt.)

Ta kontakt på telefonnummer 784 40 810

Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige.png