Brannvesenets åpen dag er lagt opp som en familieaktivitet. Her får barn og voksne opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og prøvesitting i brannbiler er noe av det man kan oppleve. Dessuten vil det bli delt ut brannverncaps til barna.

Kontakt: Olaf Nilsen, 40 02 77 66

http://www.brannvernuka.no