Personene er planlagt som intervjuobjekter i forbindelse med en masteroppgave der temaet er tilflytternes erfaringer med det å være ny på stedet og i regionen. Hvorfor dere valgte å flytte til dette bestemte stedet, hvordan dere ble møtt, hva som preget det første inntrykket og lignende, vil være noen av spørsmål intervjuene vil være sentrert rundt. Tilflytteres egne opplevelser kan være til stor hjelp for å bedre arbeidet med tilflytting og omdømmebygging i Nord-Troms.

 

Det er ønskelig å få kontakt med flest mulig potensielle intervjuobjekter. Intervjuene vil bli tatt opp med opptaker, men anonymisert i oppgaven og slettet etter bruk. Masteroppgaven er et skriftlig arbeid, men skal også presenteres i form av en film som skal være et bidrag til tilflyttingsarbeidet i Nord-Troms. I den forbindelse ønsker Beate å ta bilder av steder, symboler eller arenaer som intervjuobjektene mener er av stor betydning for trivselen på sitt sted. Bildene skal med andre ord danne noe av grunnlaget for filmen. Alle de som blir intervjuet vil få en digital versjon av filmen tilsendt når den er ferdig.

 

Tilflyttere kan ta kontakt på Omdømmeprosjektets facebook-side, alternativt på telefon 45050812 eller e-post: beate.brostrom@nordreisa.kommune.no Frist: 1. september 2013

Bakgrunn:

Beate Brostrøm jobber til daglig som næringsutvikler i Nordreisa kommune, men har gjennom Omdømmeprosjektet i Nord-Troms hatt 20 % stilling som omdømmemedarbeider i prosjektet. Siden høsten 2012 har Beate vært student ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, og fulgt masterprogrammet Organisasjon og ledelse ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Med Nord-Troms studiebibliotek og Nord-Troms Studiesenters støtte er det fullt mulig å få en masterutdanning.

 

For å bedre utnytte den kompetansen Beate har om omdømmebygging, har Nord-Troms Regionråd ansatt Beate i et midlertidig engasjement, hvor hun skal bidra i Omdømmeprosjektet i Nord-Troms, sier prosjektleder Silja Karlsen. Vi knytter mer kompetanse til arbeidet med omdømmebygging av regionen vår, det er vi fornøyd med, avslutter Karlsen. Sammenhengen mellom funn i masteroppgaven og oppgaver i prosjektet vil være gunstige både for prosjektet og for Beate.

 

Engasjementet varer i ett år. Beate vil jobbe i prosjektet en dag i uka, med kontorsted: Halti Næringshage.