UDI har gjort avtale gjennom Hero Norge AS for akuttsleie av hotellplasser ved Storslett hotell. Dette på bakgrunn av de store ankomstene av asylsøkere som nylig er kommet gjennom Storskog i Finnmark, samt at bokapasiteten i østlandsområdet nå er sprengt. Planen er at hotellet kjøres i gang igjen og at en skal starte mottak av gjester fra onsdag 21.10. Avtalen som gjøres gjelder for 3 mnd.

Dette er hotellplasser som skal være av kort varighet og kommunen skal derfor i utgangspunktet ikke måtte iverksette tiltak knyttet dette. Hotellet vil gjennom sitt kjøkken organisere bespisning og andre forhold, som vanlig med hotellgjester. De som kommer skal ha gjennomgått helsekontroll og er registrert. Avtalen gjelder for inntil 160 personer.

I forhold til UDI’s akuttinnkvartering av nyankomne asylsøkere kan mere informasjoner finnes på følgende link: http://www.udi.no/asylmottak/oversikt-informasjon-om-asylsokere-som-kommer-til-norge/informasjon-til-kommuner-og-fylkesmenn/informasjon-til-vertskommuner-om-akuttinnkvartering-av-nyankomne-asylsokere/