Høringsfristen er 28. april 2023, og uttalelser må sendes kommunen skriftlig på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, eller digital innmelding under.

 

Vedlegg:

Særutskrift sak 27/23 i Driftsutvalget 

Forslag til forskrift hundekjøring

Bruksplan for Tørfossmoen