Formål

Troms og finnmark fylkeskommune skriver:

Med midlene ønsker vi å jobbe mot bl.a. følgende mål:

  • Styrking og økt bruk av kvensk språk, spesielt blant barn og unge
  • Økt deltakelse og involvering i kvensk og norskfinsk kultur, særlig blant barn og unge
  • Økt formidling av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, særlig overfor barn og unge

 

Hvem kan søke?


Støtten kan tildeles institusjoner, organisasjoner, lag/foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner.

 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Tilskuddsposten er begrenset, når pengene er brukt opp vil det ikke lengre være mulig å søke.

 

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Troms og Finnmark fylkeskommune.