Søndag 12. mars: 
Kl. 11.00 Høymesse i Nordreisa kirke med markering av kvenfolkets dag. KvääniÄänii medvirker.
 
Tirsdag 14. mars:
Kl. 12.00 Påtår: Kvensk kafé. Servering av kvensk kaffe og kake. 
 
Onsdag 15. mars:
Kl. 19.00 Kvensk bingo på Luggeføre. Musikk ved Øystein, Daniel og Peter. Fri entré.
 
Torsdag 16. mars:
------------------------------
Offisielt program:
Kirkebakken menighetshus
Kl. 17.00-19.00: Kaffe, saft og kaker 
 
Kl. 17.30: Offisiell feiring med tale for dagen, Hyvän illan, kulturinnslag v/ Nordreisa kulturskole og Kvääniteatteri
 
Nordreisa kirke
Kl. 19.00: Konsert med Øystein Fredriksen, Peter Vang og Daniel Wikslund. Innslag med Teatterilapset. Fri entré.
----------------------------
 
Halti
Kl. 10.00-14.00: Filmen Sisu vises.
 
Bios Café 
Serverer blodpannekaker og tørrkjøttlapskaus.
 
Andre arrangement:
 
Nordreisa bibliotek: Kvensk bokutstilling hele uke 11.
 
Nordreisa bibliotek og Halti kvenkultursenter IKS: Paaskimatka for 5. trinn.
 
Nordreisa husflidslag: Strikking av kvensokk 23/2, 2/3, 9/3 og 16/3 kl. 18-21