Overskuddet skyldes i hovedsak følgende forhold:

  • Bosetting av flyktninger
  • Økte skatteinntekter og økt rammetilskudd fra staten
  • God og effektiv håndtering av koronapandemien
  • Gjennomført planlagte omstruktureringer og effektiviseringsprosesser
     

Overskuddet i 2022 betyr at kommunens disposisjonsfond/reservefond øker, og disse utgjør nå samlet 48,2 millioner kroner.

 

Kommunen har god kontroll over lønns- og personalkostnadene, som er den desidert største utgiftsposten.

Nordreisa kommune har nå til sammen 434 årsverk pr. 31.12.22, mot 432 årsverk året før.  Samlede lønns- og personalkostnader utgjør 337 millioner kroner i 2022, mot 326 millioner kroner i 2021.

 

Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen er tilfreds med at kommunen for tredje år på rad leverer regnskapsoverskudd.  Disse overskuddene setter kommunen i stand til å gjennomføre nye investeringer de nærmeste årene.

Kommunen har nå startet byggingen av nye Moan skole til 131 millioner kroner, og den nye skolen skal åpnes høsten 2024.  Etter dette venter store investeringsløft som nye Sonjatun helsesenter og ny svømmehall.

Kommunedirektøren gir honnør til alle ansatte som har stått på i det vanskelige året 2022, preget av koronapandemien, krig i Europa, mottak og bosetting av flyktninger, høy prisstigning og økte renter.

 

Ordfører Hilde Nyvoll sier at det er gledelig at Nordreisa kommune går med overskudd, og at dette setter kommunen i stand til å levere gode tjenester i framtiden. Kommunestyret har tidligere lagt til grunn at det er viktig å få på plass god økonomistyring som sikrer at kommunen kan investere og legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser. God kommuneøkonomi bidrar til gode kommunale tjenester, godt omdømme og en attraktiv kommune for de som skal etablere seg med bolig og næring. Ordføreren er særlig tilfreds med at kommunen klarte å bosette 80 flyktninger i 2022, samtidig som Storslett flyktningmottak drifter med 150 godkjente plasser. Dette betyr at vi har hjulpet mange mennesker i nød, samtidig som vi får tilgang på arbeidskraft og nye innbyggere.

 

Kontaktinfo:

Ordfører Hilde Nyvoll, mobiltelefon nr: 918 07 130.

Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen, mobiltelefon nr: 913 00 046.