Nordreisa kommune har tatt i bruk en digital plattform for reiseregninger som gjør det enklere for kommuner å håndtere reiseregninger og utgifter i forbindelse med tjenestereiser. Ved å ta i bruk denne plattformen vil kommunene kunne oppnå flere fordeler, både økonomisk og administrativt.

 

Ved å ta i bruk den digitale plattformen kan kommunen spare tid og penger ved å automatisere mange av disse prosessene. Reiseregninger kan enkelt legges inn i plattformen og bli automatisk godkjent eller avvist, basert på forhåndsdefinerte regler og retningslinjer. Dette vil redusere risikoen for feil og mangler, samtidig som det vil frigjøre tid for de ansatte som kan brukes på andre oppgaver.

 

En annen fordel med å ta i bruk plattformen er at det vil gi kommunen bedre kontroll over kostnadene knyttet til reisene. Plattformen gir kommunen muligheten til å sette opp retningslinjer for godkjennelse av reiser og utgifter, og det vil være enkelt å overvåke og rapportere på kostnader. Dette vil bidra til å redusere kostnader og sikre at kommunen holder seg innenfor budsjettrammene.

 

I tillegg til disse økonomiske fordelene vil plattformen også kunne bidra til å gjøre kommunens reiseprosesser mer miljøvennlige. Plattformen gir kommunen mulighet til å sette opp retningslinjer for å oppmuntre de ansatte til å velge miljøvennlige alternativer som kollektivtransport eller samkjøring. Dette vil bidra til å redusere utslippene av klimagasser og gjøre kommunen mer bærekraftig.

 

I sum vil altså bruk av plattformen gi kommunen en rekke fordeler knyttet til tidsbesparelser, kostnadskontroll, feilreduksjon, og bærekraftig reisepolicy. Det vil gjøre prosessene mer effektive og mindre sårbare for feil, samtidig som det vil gi kommunen bedre kontroll over kostnadene og bidra til en mer bærekraftig drift.

Tilgang til plattformen får du ved å gå inn på ansatteportalen