Saksdokumenter er tilgjengelig på møteportalen og kommunens hjemmeside.

 

Her er noen av sakene som skal opp til behandling:

  • Orientering om dagtilbud for personer med utviklingshemming
  • Sykefravær i helse- og omsorgssektoren 2022
  • Orientering fra oppstartsmøte i styringsgruppen for 
  • Orientering fra status i prosjekt Nasjonalt Senter i Distriktsmedisin
  • Orientering om arbeidet med heltidskultur
  • Orientering om status i forbedringsarbeidet ved sykehjemmene
  • Prosjekt full utnyttelse av ledig sengekapasitet ved DMS Nord-Troms
  • Orientering fra Levedyktighetsanalyse Sonjatun