Eventuelle uttalelser sendes direkte til Statsforvalteren - se brev fra Statsforvalter under for nærmere info.

Høringsbrev fra Statsforvalteren
Søknad fra Nye Veier AS