NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet foretatt en vurdering av om det bør innføres tiltak eller gis råd eller retningslinjer i Norge knyttet til blant annet Tiktok og Telegram.


NSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.
På denne bakgrunn har Nordreisa kommune nå besluttet at Tiktok og Telegram med øyeblikkelig virkning skal avinstalleres fra alle tjenestetelefoner og andre enheter som er tilkoblet Nordreisa kommunes IT-systemer.


Ansatte og folkevalgte må derfor slette disse appene fra tjenestetelefoner, nettbrett og andre enheter som er tilkoblet kommunens IT-systemer. Vi presiserer at beslutningen om å slette appene Tiktok og Telegram gjelder samtlige telefoner, nettbrett og andre enheter som er tilkoblet kommunens IT-systemer.

Hvis man har en privat mobiltelefon, nettbrett eller PC som er koblet opp mot kommunens IT-systemer, så må man enten slette de aktuelle appene eller så må de aktuelle enhetene frakobles kommunens IT-nettverk.
 

 

Pressekontakter:

  • Ordfører Hilde Nyvoll, +47 91 80 71 30
  • Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen, +47 91 30 00 46