Saksdokumenter er tilgjengelig på møteportalen og kommunens hjemmeside.

 

Noen av sakene som skal opp til behandling:

  • Søknad om midler til utvidelse av frisbeegolfbanen - Sørkjosen grendelag
  • Utvidet samisk barnehagetilbud i Nordreisa
  • Retningslinjer for kunst i offentlige rom for Nordreisa