Etter omfattende lekkasjetetting av basseng, rør, ventiler og utskifting av pumpe så er dette i orden nå.
Nytt problem har nå oppstått med det gamle ventilasjons og varmeanlegget som skal varme opp bassenget.

På grunn av gammelt utstyr så tar det tid å får deler til dette, slik at vi på nytt kan starte oppvarmingen.