Program for dagen:barnefot   fam senteret.JPG

  • Kl 10.30: Omvisning i Familiesenteret
  • Kl 11.00: Familiesenteret - en orientering om innhold og faglig grunnlag, v/enhetsleder Kirsti Lenschow.
  • Kl 11.30: Familien i fokus. Tidlig kartlegging og tidlig intervensjons betydning i det forebyggende arbeidet, v/professor John Rønning, UNN.
  • Kl 14.30: Pause
  • Kl 15.00: Offisiell åpning av Familiesenteret v/ordfører John Karlsen og rådmann Kjetil Hallen.
  • Kl 16.00: Kulturinnslag v/Nordreisa kulturskole
  • Kl 16.15: Faglig innslag knyttet til Familiesenterets arbeid. Program for denne sesjonen vil bli annonsert i lokalavisa.
  • Kl 19.00: Avslutning

Dagen er en del av programmet for Forskningsdagene 2008 Vett@uvett i Nord-Troms.