E6 over fjellet har i årevis vært en problematisk strekning, spesielt for næringstransporten på vinterstid. I dag kan trafikantene ta det nye veganlegget i bruk, noe som vil bedre fremkommeligheten betydelig. I tillegg er den nye vegen et viktig bidrag til trafikksikkerheten.

Sørkjostunnelen er 4,6 kilometer lang. Den er utstyrt med brannslukkere, nødtelefoner, nødnett og DAB. Vegtrafikksentralen (VTS) vil overvåke tunnelen døgnet rundt, og kan stenge den for trafikk i nødsituasjoner.

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfatter ellers bygging av ca. 2,8 kilometer veg i dagen, inkludert strekningen Langslett-Sørelva og krysset E6/fv. 866.

Entreprenør i prosjektet er Skanska, som overtok anlegget etter at OSSA ble løst fra sin kontrakt i mars 2015. Målselv Maskin AS har bygget vegen fra Sørkjosen til tunnelpåhugget i Jubelen, pluss forskjæringen på vestsiden. Aventi Installation står for elektroarbeidet.