Stemmekrets Stemmested Åpningstid
Storvik Storvik skole kl 10 - 20
Storslett Storslett samf. hus kl 10 - 20
Kjelderen Kjelderen samf. hus kl 10 - 20
Sørkjosen Sørkjosen skole kl 10 - 20
Bakkeby Bakkeby grendehus kl 10 - 20
Rotsundelv Rotsundelv skole kl 10 - 20
Havnnes Havnnes grendehus kl 10 - 19
Straumfjord Straumfjord grendehus kl 10 - 20
Oksfjord Oksfjord skole kl 10 - 20