Det var også i år mange gode kandidater, men i år var det spesielt en kandidat vi ønsket å hedre med Ugleprisen for 2008.

Årets vinner har også vært en pådriver innenfor tenkningen omkring forebyggende arbeid og en av de som skal ha æren for at vi faktisk har et samlokalisert familiesenter i dag.

Vinneren har bidratt til å integrere åpen barnehage inn i Familiesenteret, legge grunnlaget for en åpen dialog med våre innbyggere som sikrer gode relasjoner i det forebyggende arbeidet vi gjennomfører i mange andre enheter og sektorer.

Årets vinner har bidratt til at alle små barn og barnefamilier i kommunen har hatt et godt og trygt tilbud i kommunen. Den tryggheten og trivselen hun skaper gjennom sin væremåte i åpen barnehage er til etterfølgelse for mange andre som både skal gi god service og gode tjenester.

Dette kan ytterligere synliggjøres gjennom begrunnelsen fra forslagsstilleren: Hun er en storslagen leder for åpen barnehage. Hun er veldig inkluderende og positiv i sin framferd og et eksempel for andre. Hun har stor faglig tyngde i det hun gjør.

Ugleprisen for 2008 går derfor til Else Pettersen Elvestad.

Vinneren får ett diplom som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen – som bør plasseres godt synlig i åpen barnehage. I tillegg får hun ett merke som kan bæres med stolthet som et bevis for at hun har bidratt men sin kompetanse, fortsatt utvikler tjenestetilbudet og yter en god service overfor kommunens innbyggere og enheter.


Kjetil Hallen
Rådmann