Æresprisen 2017 - Kom med forslag!

Æresprisen tildeles enkeltperson, unntaksvis gruppe, sammenslutning eller forening, som har sin klare tilknytning til kommunen. Prisvinneren bør være bosatt i kommunen. Enhver med nåværende eller tidligere tilknytning til kommunen kan komme med forslag til kandidat. Forslag skal være begrunnet, og forslagsfristen er 1. mai 2017.

Statuttene

Æresprisen 2017 blir den åttende æresprisen som deles ut. Tidligere prisvinnere er Olav Fredriksen, Geirmund Vik, Torbjørn Sørensen, Lidvart Jakobsen, Kari Digre, Margit Hansen-Krone og Jens Stabell. Prisen består av en pengesum på kr 10 000 og et spesiallaget kunstverk av Johanne Marie Hansen-Krone.

Oppvekst- og kulturutvalgets politiske valgte representanter er Ærespriskomitè, Kulturkonsulenten er komitéens sekretær.

Forslaget leveres/sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett eller send e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no innen 1. mai 2017.