Nordreisa kommunes ærespris

Æresprisen tildeles annet hvert år for innsats innenfor kultur, idrett og annen frivillig innsats. Prisen skal foruten å være en inspirasjon til videre innsats, også være kommunens uttrykk for anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist. Prisen ble opprettet i 2003 og dette er niende gang prisen deles ut.

Prisen består av en pengesum på kr 10 000 og et spesiallaget kunstverk av Johanne Marie Hansen-Krone. Ærespriskomiteen er Oppvekst- og kulturutvalget.

Æresprisen 2019

Det kom inn mange og velbegrunnede forslag til æresprisen i år, tilsammen 24 forslag på 14 ulike kandidater. Komiteen vil understreke at det er foreslått kandidater som har lagt ned stor og langvarig frivillig innsats innafor mange områder i kommunen. Komiteens beslutning er:

Æresprisen 2019 tildeles Mari Kiil som får prisen for sin utrettelige innsats for barn og unge gjennom sitt engasjement i Reinrosa 4H.

Mari har i mange år vært en ildsjel for barn og unge i Rotsundelv. Ho startet som klubbrådgiver i Reinrosa 4H i 1991, ho har holdt på siden hennes unger var små, nå går hennes barnebarn i klubben og ho er enda like aktiv. Reinrosa 4H engasjerer over 40 ungdommer og er Troms’ største 4H-klubb.

Mari brenner for aktiviteter ute i det fri. Gjennom 4H har hun skapt og skaper fortsatt trivsel i bygda gjennom en rekke arrangement og aktiviteter, både for eldre, barn og unge. Et eksempel er eldretreff med Maris hjemmelagde kjelost, noe hele bygda ser frem til hvert år. Ved samfunnshuset har 4H-klubben bygget en gapahuk som kommer hele bygda til gode. Her har ho også vært pådriver for å få bygget en sykkelbane, og plassen har etter en navnekonkurranse selvfølgelig fått navnet «Mariplassen». Neste prosjekt er utbedring av tursti i Rotsundelvdalen. Denne skal bli tilrettelagt for rullestolbrukere. Mari tar også 4H-ungene med seg og planter på kirkegården, på de gravene som det ikke blir plantet på.

Mari strekker seg langt i omsorg for små og store med tilknytning til Reinrosa 4H. Ho tar med seg unger som mangler skyss på medlemsmøte og turer. Ho sørger for at klubben får søkt om midler for å få gjennomført mange av sine fantastiske ideer. Mari er ikke den som liker å stikke seg frem eller få oppmerksomhet, ho gir all ære til medlemmene i klubben når de får til nok et vellykket arrangement. Mannen til Mari, Jarle, er også en viktig støttespiller for Mari sitt frivillige arbeid.

Noen sitater fra forslagene:

  • Ho har ett engasjement uten like, er aldri ett nei i hennes munn, ser muligheter i alt.
  • Ho er kreativ og inkluderende, trekker frem det beste i folk, og er en person som får alle til å føle seg bra.
  • Ei helt fantastisk og unik dame. Alle trenger ei Mari Kiil.

Det er en stor glede å få overrekke Nordreisa kommunes Ærespris 2019 til Mari Kiil.