Prisen skal foruten å være en inspirasjon til videre innsats, også være kommunens uttrykk for anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist. Prisen består av en pengesum på kr 10000 og et spesiallaget kunstverk av Johanne Marie Hansen-Krone. Æresprisen 2005 er den andre æresprisen som deles ut og det kom inn til sammen 23 forslag på åtte ulike kandidater.

Ærespriskomitéen er oppnevt av kommunestyret og består av Åse Marie Hauan (leder), Marit Bråstad Johannessen, Johnny Henriksen, Pål Gunnar Olsen og Vegard Dillan.

Internasjonal dag for eldre markeres på Storslett samf. hus kl 17. Dersom du er 67 år, det vil si født i 1938 og tidligere, er du herved invitert. Nordreisa eldreråd og Sparebanken Nord-Norge inviterer eldre i Nordreisa til treff på samfunnshuset på Storslett. 

Vi serverer middag, kaffe og kaker. Avslutning ca. kl 20.30. Det blir satt opp gratis busstransport til og fra arrangementet. 
 

Program for dagen:

·         Leder i eldrerådet ønsker velkommen

·         Ordføreren har ordet

·         Kåseri om finske ord og utrykk v/ Bente Imerslund

·         Servering av middag, kaffe og kaker

·         Orientering ved Sparebanken Nord-Norge 
 

Vi ønsker alle velkommen!

Bussrutene finner du her