Akuttberedskap utenom kontortid i barneverntjenesten i januar 2019

 

Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste har døgntilgjengelig akuttberedskap, fra 1.1.2019.

Fra 1.2.2019 iverksettes interkommunalt samarbeid om Nord-Troms barnevernvakt, mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.

Nord-Troms barnevernvakt vil samarbeide med politi/påtalemyndighet.

 

Akuttmeldinger (januar) formidles barneverntjenesten på telefon 960 95 113.

Åpningstid mellom kl. 15.30 og 08.00, alle dager.