Som følge av registrerte positive covid19-tester i våre nabokommuner Skjervøy, Lyngen og Kvænangen, ber vikarierende kommuneoverlege Remi Paul alle innbyggere og besøkende i Nordreisa om å fortsatt følge gjeldende smitteverntiltak.  

  • hold minst 1 meters avstand 
  • vask hendene 
  • bruk munnbind om du ikke klarer å holde 1 meters avstand
  • hold deg hjemme dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon
  • unngå store forsamlinger
  • test deg dersom du har mistanke om smitte 
  • unngå unødvendige reiser

Nordreisa har ikke noen nye påviste tilfeller av covid19 til nå, og vikarierende kommuneoverlege Remi Paul håper at situasjonen forblir uendret. 

Koronavirus - temaside

Fhi.no