Nordreisa kommune har startet arbeidet med å revidere forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune.

Kommunestyret vedtok i sak 79/20 forlag til nye salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune. Det fremgår av forvaltningsloven §37 at enhver som forskriften skal gjelde for har anledning til å komme med høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggerne i kommunen har anledning til å komme med høringsinnspill.

 

Dokumenter:

 

Dokumentene er også tilgjengelig på www.facebook.com/nordreisakommune , Servicetorg på rådhuset og Nordreisa bibliotek.

Høringsfrist er satt til 7. august 2020.

 

Innspill sendes inn skriftlig via: