Alle kvinner i Nordreisa kommune som er født i perioden 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 21. september - 14. oktober 2020. I alt 590 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved helsesenteret Sonjatun, Storslett. Alle som har digital postkasse, vi få invitasjonen sin digitalt.

Hvem: Kvinner i Nordreisa kommune født 1951-1970
Når: 21. september - 14. oktober 2020
Hvor: ved helsesenteret Sonjatun, Storslett
 
Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på UNN i Tromsø.
 
Brystkreft
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2018 fikk 3568 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager omlag 1300 nye krefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.
 
Mammografiprogrammet
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50 - 69 år om mammografi annenhver år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig  oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling. 
 
I mammografiprogrammet kvalifiseres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntengleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret. 
 
Målestingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inveteres. Oppmøte i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 82% av kvinnene i Nordreisa kommune.
 
For mer informasjon:
Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind