Nordreisa kommunestyre har i dag fått gladmelding om at ambulanseberedskapen i Nord-Troms er styrket.

Som følge av Covid-19 er dagambulansen i Nordreisa omgjort til døgnbil som ekstraordinært tiltak. Ambulansetjenesten har hatt prosesser med ansatte og ser seg i stand til å etablere døgnberedskap fra 18. mai 2020.

Ambulansetjenesten har da 2 døgnbiler på Storslett i 6 mndr i første omgang, da det arbeides med å få etalert dette som en permanent ordning.