Utbruddet av det muterte viruset i Indre Follo kommune viser alvoret i pandemisituasjonen. Myndighetene har i samarbeid med kommunene iverksatt kraftige tiltak som gjelder for ti kommuner; Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler innbyggerne i nord om å unngå å reise til de ti kommunene i Oslo og Viken som er berørt av utbruddet av et mutert virus i en pressemelding i dag lørdag 23.01.2021. Videre skriver Statsforvalteren følgende i sin pressemelding:
 
Smittesituasjonen i kommunene i Troms og Finnmark er for tiden gunstig. Våre kommuner har gjort en stor innsats for å slå ned utbrudd og følger opp TISK-strategien (testing,
isolering, smittesporing, karantene) på en svært god måte. Samtidig melder kommunene om betydelig slitasje på helsepersonell.
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er viktig at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, slik at helsetjenesten i kommunene
har nødvendig kapasitet til å gjennomføre og trappe opp vaksinering etter hvert som det blir flere vaksiner tilgjengelig.
 
Unngå reiser til de ti kommunene
Med bakgrunn i dette vil Statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefale innbyggerne i våre kommuner å unngå reiser til de 10 kommunene i Oslo og Viken der det nå er satt
inn ekstra kraftige tiltak for å kunne slå ned utbruddet av det muterte viruset.
 
Statsforvalterens anbefaling er et føre var tiltak for å minimere risikoen for at det muterte viruset kommer til oss og for å bidra til at kommunehelsetjenesten har de
nødvendige ressurser til å gjennomføre vaksinering som planlagt.