Arbeidstakere og studenter som pendler mellom hjem og arbeids- eller studiested i en annen kommune, bør vise særlig aktsomhet og følge anbefalingene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til innenlandspendlere.

For å unngå smitte, bør de som pendler mellom hjem og arbeids- eller studiested i en annen kommune være særlig forsiktige og etterleve de strengeste smittevernrådene som gjelder i de kommunene de pendler mellom.

Anbefalinger

Personer som pendler mellom hjem og arbeids- eller studiested i en annen kommune bør:

etterleve de strengeste smittevernrådene som gjelder i de kommunene de pendler mellom
følge de til enhver tid gjeldende rådene for reise innenlands i Norge
teste seg, hvis de mistenker at de kan være smittet og sikre at de kjenner til at enkelte arbeidsplasser og enkelte kommuner kan ha særskilte råd om testing

Informasjon om hvilke anbefalinger- og regler som gjelder i kommunene finnes på kommunens nettsider (Helsenorge.no)

Informasjon om hvilke anbefalinger og regler som gjelder for reise innenlands i Norge finnes på Helsenorge.no