De seks Nord- Troms kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen har vedtatt å gå til anskaffelse av felles sak- arkivløsning og felles portalløsning.

Informasjon er lagt ut på DOFFIN og dokumenter sendes på forespørsel ved henvendelse til Skjervøy kommune, v/ Frode Schultz på tlf 77775502 / 48865002 eller på epost frode.schultz@skjervoy.kommune.no