Vår prosjektleder Ole Henriksen, telefon 416 75 723, kan i dag informere om at arbeidet med utbygging av Moan skole har startet. Dette innebærer inngjerding, felling av skog, tining av snø og grunnarbeid på området.

Vi ber alle som ferdes i området om å ta hensyn til arbeidet som foregår. Det må påregnes økt anleggstrafikk og redusert fremkommelighet i tiden fremover.  Anleggsområdet er sikret med gjerde.