Ansatte i hjemmetjenesten bærer ID-kort

Ansatte i hjemmetjenesten er utstyrt med tjenestekort (ID-kort) som viser at de arbeider i kommunens hjemmetjeneste. De skal uoppfordret vise tjenestekortet når de kommer til nye brukere. I sommerferien har vi en del vikarer i arbeid, som også utstyres med tjenestekort. Dersom brukerne ikke kjenner personen fra kommunens hjemmetjeneste, kan de be om at de viser ID-kortet. Det skal være bilde av vedkommende, fødselsdato og stilling, i tillegg til underskrift av leder, samt kommunens og Sonjatuns logo.

Helse- og omsorgsadmininstrasjonen