Arbeid på vannledning Storslett

 I krysset Arnestad, Gammelbruveien og Storbakken vil det denne og neste uke (uke 33 og 34) pågå vedlikehold av vannledningsnettet.  Tidligere denne uka har mindre arbeid på vannledningen vært utført. I den forbindelse er det funnet flere lekkasjer denne uka på vannledningene i området.  Lekkasjene gjør at kommunen utvider arbeidsområdet og tida utvides.

Arbeidet medfører at vannforsyningene stenges periodevis, fortrinnsvis på kveld og natt.  Alle planlagte stenginger blir varslet berørte abonnenter på forhånd.

Veistenging iverksettes torsdag 17.august.

Arbeidsområdet sikres med gjerder, og vi ber alle respektere disse for egen sikkerhet.