Nord Troms Rør AS og Rørlegger Helgesen AS tilbyr nå tjenester ved driftsforstyrrelser på avløpsledninger.  Begge disse bedriftene leverer tjenester i Nordreisa. 

Når det nå er private bedrifter som tilbyr tjenester ved driftsforstyrrelser på private avløpsledninger, vil ikke Nordreisa kommune lenger påta seg slikt arbeid.  Kommunen er bemannet for eget anlegg og ikke for privat tjenesteyting. Det har i mange tilfeller medført lang ventetid før arbeid har blitt utført på private ledninger. 

Er boligen din koblet til egen slamavskiller/septiktank: Kontakt rørlegger. 

Er boligen din koblet til kommunalt avløpsanlegg, må du sjekke litt nærmere før du bestiller arbeid:  
- Om du opplever driftsforstyrrelse på avløpet fra boligen din, sjekk med nærmeste nabo om de også har problemer.  Er det bare du som har problemer, skal du kontakte rørlegger for å få hjelp. 
- Er det flere boliger som opplever problemet, skal Nordreisa kommunes vann/avløpsvakt kontaktes.  Kommunen vil kontrollere egen ledning og ordner opp i eventuell driftsforstyrrelse på den kommunale ledningen.  Viser det seg at den kommunale avløpsledningen er i orden, vil melder få beskjed om å kontakte privat rørlegger for å få utbedret problemet.  

Kontakttelefoner: 

Nord Troms Rør AS tlf 464 46 985 
Helgesen Rør AS      tlf 916 37 982 
Vann/avløpsvakt Nordreisa kommune tlf 905 69 989