Arbeidsavtalen med ny kommunedirektør er undertegnet i dag.

Jan-Hugo Sørensen starter i jobben allerede 17.02.2020.

Vi gleder oss til det !