Jan Ketil er, etter 40 år som vaktmester i Nordreisa kommune, blitt et kjent fjes for mange av kommunens innbyggere. Han har lenge vært fast vaktmester på Storslett skole og har hjulpet både administrasjon, lærere og elever med å gjøre sin arbeids- og skolehverdag bedre gjennom mange år. Etter en omorganisering av vaktmesterordningen i 2018 har han også reist rundt på andre bygg og hjulpet andre virksomheter.

Jan Ketil har gjennom hele sin karriere vist stor yrkesstolthet og høy arbeidsmoral. Samtidig er han kjent for sin lune humor, sine røverhistorier og sitt gode humør.

Tirsdag 28. mai ønsket kommunen å gjøre ekstra stas på den blivende pensjonisten. En fullsatt kantine på Rådhuset feiret hans karriere med kake, gaver og medaljeoverrekkelse. Det var kommunedirektør Jan Hugo Sørensen som ærbødig kunne overrekke Medaljen for Lang og Tro Tjeneste, fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljen kan deles ut til ansatte som har vist fremragende innsats for en arbeidsgiver i 25 år eller mer. Jan Ketil kvalifiserer nesten med dobbel margin!

Hjertelig takk for alt det gode humøret du har spredt og den fantastiske innsatsen du har gjort for å bevare og vedlikeholde kommunens bygg for kommende generasjoner.

Nordreisa kommune, ønsker Jan Ketil det beste i sin kommende tilværelse som pensjonist og alt godt i tiden som følger.