Badstua på Elvelandet blir av sikkerhetsmessige og beredskapsmessige årsaker ikke åpnet før flomsituasjonen er over.

 

Reisaelva går i flom, og Nordreisa kommune ønsker ikke å legge til rette for bading i Reisaelva. Dette da kreftene i elva ikke er noe å leke med.  Trær, røtter og løsøre i stor fart kan skade folk og båter i elva. 

 

Flomvannet i Reisaelva inneholder bakterier og virus fra avføring fra dyr og mennesker.  Oversvømte avløpsanlegg for boliger og fritidsboliger fungerer ikke slik de skal på grunn av stor vannføring, og bidrar med utslipp av urenset kloakkvann ut i elva.