Møteinnkalling Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 11.05.2017
Tidspunkt:08:30

Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv sørge for at vararepresentant får beskjed om å møte! Dersom vararepresentant ikke kan møte, må det gis melding om dette til Servicetorget snarest. Enten på tlf 77 58 80 15 eller pr e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK møtet!
Navnet på skole og voksenperson som møter sendes til postmottak@nordreisa.kommune.no

 

Program

Kl 08:30     Møtestart
Kl. 08:45    Samfunnsorientering
Kl. 9:30      Pause – benstrekk
Kl. 9:40      Innkomne saker fra BUK medlemmer
Kl. 11:00    Lunsj på Bios – Pizza og brus, de som har matallergi må selv sørge for at de har med mat de kan spise.    
Kl 11:45     Gruppearbeid:
                   *Hvilke aktiviteter skal ungdomshus/ungdomsklubb ha?
                   *Hvem kan bruke ungdomshus/ungdomsklubb? (praksis i dag er at ungdom fra 13 til 18 år er brukere – er det andre  forslag?)
Kl. 13:30    Møteslutt – vel hjem :-)

Dersom dere har saker dere ikke har rukket å sende inn, kan dere ta sakene med å levere en kopi til ordfører og rådmann i BUK før møtestart.

PROTOKOLL FRA MØTET - KLIKK HER