KLIKK HER FOR NEDLASTING AV PROTOKOLL FRA MØTET

KLIKK HER FOR NEDLASTING AV SAKSPAPIRER

Program:

Kl 8:30                        Møtestart

 

Kl 9:00 Ish                  Orienteringer

  • Oppvekst- og kultur sektoren i kommunen, hva arbeides det spesielt med som gjelder barn- og unge i kommunen v/Sektorleder Bernt Sandtrøen

  • Drift- og utviklingssektoren, byggeprosjekter og andre utviklingsprosjekter som gjelder barn- og unge i kommunen v/Sektorleder Dag Funderud

  • Nord-Troms friluftsråd v/Hanne Henriksen, forteller om aktiviteter og prosjekter – spesielt om Marin forsøpling

 

Kl 10:00 ish                Tema for dagen - SØPPEL!

 

KL 11:00                    Lunsj

 

KL 12:00                    Vi fortsetter med dagens tema – SØPPEL!

 

KL. 12:45 ish              Sakslisten + saker som er levert inn iløpet av dagen

 

Kl 13:45 ish                Møteslutt og god tur hjem :-)

 

 

Annet:

I en travel skolehverdag kan det hende at dere ikke har nådd å sende saker inn til oss, så ta derfor med saker som ønskes tatt opp i møtet :)

Sakene leverer dere skriftlig til ordfører før møtet begynner – han finner dere inne på Kulturscenen på Halti fra kl 8:00.