Saksliste

KLIKK HER FOR NEDLASTING AV SAKSPAPIRER

Klikk her for nedlasting av protokollen fra møtet

Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

RS 9/19

Årsrapport Ungdomsrådet 2018

 

2018/221

RS 10/19

Referat fra møte i Ungdomsrådet 13.02.19

 

2019/135

RS 11/19

Årsrapport Barn- og unges kommunestyre 2018

 

2018/420

RS 12/19

Referat fra møte Ungdomsrådet 27.mars 2019

 

2019/135

PS 5/19

Teatergruppas bruk av Point

 

2017/1216

PS 6/19

Søknad om støtte til lekeapparater

 

2018/1365

 

Program:

09:00     Registrering

09:30     Velkommen ved ordfører i BUK og «Bli kjent lek»

10:00     Politisk opplæring v/ Øyvind Evanger

10:30     Pause

10:40     «Ung i politikken» og Kahoot v/ Victoria Figenschou Mathiassen.

11:30     Lunsj på Bios

12:30     Saksliste

14:00     Vel hjem